Kamenná chata

REZERVUJTE SI

CHATA VELKÝ POLOM

Útulkem pro turisty byla původně lovecká bouda, která stála jen asi 60m pod vrcholem Velkém Polomu (1067 m. n. m.). V roce 1923 orlovský odbor KČST, nazvaný “Beskyd” zahájil stavbu chaty nové. Nová útulna pod Velkým Polomem stála cca 2 km východně od vrcholu v 944 m. n. m., a slavnostně byla otevřena 10. srpna 1924. Celkové náklady na stavbu činily 484 650 Kč. Dřevěná chata s věžičkou měla kapacitu 35 lůžek a jídelnu pro 100 osob, která se záhy ukázala jako nedostatečná.

V letech 1928-1929 byla vedle chaty postavena vedlejší samostatná zděná budova a celková ubytovací kapacita se zvýšila na 130 lůžek. Náklady dostavby činily 628 000 Kč.

Hotel Tetřev

Od dubna 1930 se stal nájemcem Antonín Kučera a obě budovy byly pojmenovány „Kučerovi chaty“. V roce 1931 provedl KČST v Orlové stavební úpravy, při nichž byly obě budovy propojeny. O něco později zde došlo v areálu i k výstavbě lyžařských můstků. V roce 1935 chata na Velkém Polomu se spojenou vedlejší budovou nabízela 82 lůžek, kdy jeden nocleh stál 3 až 12 Kč.

Původní dřevěná chata dne 2. dubna 1960 shořela do základů. Zůstala pouze samostatná vedlejší budova, která byla pro turistický ruch kapacitně nedostačující. Záhy došlo k výstavbě moderní horské chaty „Tetřev“, která byla v té době hojně využívána školami.

Hotel Tetřev

Od roku 2006 vlastní areál společnost SN Hotel Tetřev s.r.o.. Z důvodu špatného technického stavu dřevěné chaty Tetřev jsme museli provést demolici. Druhou budovu jsme nazvali „Kamenná chata“ a po její rekonstrukci jsme v roce 2008 opět otevřeli pro veřejnost a provozujeme dodnes.

(Historické fakta jsou použity z knihy: Historie Beskydské turistiky, Jiřina a Jaromír Poláškovi)

Top the best clean tainted bitcoins